is a condition characterized by pain, swelling, stiffness, swelling, and decreased range of motion at the joints. Symptoms can be transient or chronic, varying in intensity from mild to severe. Symptoms may remain the same for long intervals or get worse as time continues. Severe arthritis can cause chronic pain and make the victim incapable of performing daily activities.

Zapalenie stawów

It can even cause physical changes in the joints (e.g., knobbiness in finger joints). Although some kinds of arthritis can affect different areas of the body apart from the joints, most arthritis affects the joints. The two most common forms of arthritis are degenerative arthritis (osteoarthritis) and inflammatory arthritis (rheumatoid). Osteoarthritis, the most common form of arthritis, is a type of degenerative arthritis that causes the breakdown of the cartilage at a joint.

Żebra, wyściółka na końcach kości, gdzie spotykają się one w stawie, zużywa się, powodując ból, obrzęk i sztywność. Dodatkowo, kości w stawie ocierają się o siebie, co powoduje dodatkowe trudności. W miarę upływu czasu, stawy objęte procesem zwyrodnieniowym mogą tracić swoją wytrzymałość i powodować przewlekły ból. Do czynników ryzyka wystąpienia choroby zwyrodnieniowej stawów należą: nadwaga, obciążenie rodzinne, podeszły wiek oraz wcześniejsze urazy stawu lub więzadeł, ścięgien i kości znajdujących się w pobliżu stawu. Warto zauważyć, że według Amerykańskiej Akademii Chirurgów Ortopedycznych, uszkodzenie stawu zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawów o siedem dni.

Czy wiesz, że?

Możesz radzić sobie z łagodnymi lub umiarkowanymi objawami choroby zwyrodnieniowej stawów utrzymując zdrową wagę, odpowiednio wypoczywając, wzmacniając mięśnie wokół stawów wraz z rutynową aktywnością fizyczną, stosując leczenie ciepłem i zimnem, przyjmując leki przeciwbólowe lub leki dostępne bez recepty, a także spotykając się ze specjalistą w celu uzyskania pomocy w konkretnym schorzeniu. Reumatoidalne zapalenie stawów i to oba rodzaje zapalnego zapalenia stawów. Reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą autoimmunologiczną, która początkowo atakuje błonę maziową, czyli wyściółkę stawów.

The synovium lines the interior of the joint that’s not yet lined with the cartilage. The job of our immune system is to protect our bodies from and disease. The way it tries to eliminate infection and protect against disease is by creating internal .

Układ odpornościowy

However, the immune system can occasionally go off kilter by attacking the joints with uncontrolled inflammation, which may result in joint erosion and might even damage internal organs and other areas of the body such as the eyes. Genetics and environmental factors are believed to trigger autoimmune responses. For instance, smoking is an environmental risk factor that could trigger rheumatoid arthritis in people with genes predisposed to it. With inflammatory forms of arthritis, early identification and aggressive treatment is a must.

Celem leczenia jest zmniejszenie bólu, poprawa funkcjonowania oraz zapobieganie dalszym uszkodzeniom stawów. W leczeniu tego rodzaju zapalenia stawów często stosuje się jeden lub więcej leków zwanych lekami przeciwreumatycznymi modyfikującymi przebieg choroby (disease-modifying antirheumatic drugs - DMARDs), a ostatecznym celem jest remisja choroby. Pomimo faktu, że metody leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów zależą od rodzaju zapalenia stawów występującego u danej osoby, koncentrują się one na zmniejszeniu objawów zapalenia stawów, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia bólu i poprawy sprawności stawów. . However, in the event of severe symptoms, where no other remedies have relieved the pain or enhanced the individual’s może być konieczna wymiana stawu.

Akupunktura

Jest on od wieków stosowany w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej () for treating many different medical conditions. The benefit that acupuncture has pain drugs is its lack of serious side effects. There’s scientific evidence that demonstrates how acupuncture provides pain relief. One of those ways acupuncture provides pain relief would be to stimulate the release of pain-fighting and enkephalins. Additionally, the insertion of an acupuncture needle creates cortisol, which is a hormone that helps control inflammation.