The advantages of bovine colostrum and how it may best serve you’re now obvious. Colostrum has been called the guarantee of life. It’s the first food fed into the new born, containing all immune and growth factors it has to kick-start life. I’ve been researching bovine colostrum for several years now and have begun to know how much colostrum’s strong properties can support significant immune functions and supply essential cellular needed by the human body.

Laten we eens kijken...

Al tientallen jaren is er klinisch onderzoek gaande met tegenstrijdige resultaten. Veel van het bewijs betreffende verminderde symptomen en genezing van blessures is anekdotisch. Dus, wat zit er in Bovine Colostrum?

  • Boviene colostrum bevat vele groeifactoren, zoals insuline-achtige groeifactor-1 en twee IGF-1 en IGF-2, epitheliale groeifactor EGF, fibroblast-groeifactor FGF, plaatjes-afgeleide groeifactor PDGF, en transformerende groeifactoren alpha β TGA-α en TGF-β.
  • Proline-rich polypeptides PRPs act systemically, modulating the intricate and are therefore the most crucial ingredient in colostrum.
  • De immunoglobulinefractie in rundercolostrum bestaat uit ruwweg 70-80% IgG, 10-15 procent IgA, 10-15 procent IgM, terwijl IgE en IgD zich in minieme hoeveelheden bevinden.
  • Colostrum is a blend of , minerals, and die van nature voorkomen in een ideale mix. Vitamine A, B1, B2, B6, B12 en E zijn in kleine hoeveelheden aanwezig, terwijl sporen van de andere vitamines, naast mineralen zoals , sodium, and zinc, are also found in colostrum. Although IgF-1 is a banned substance in athletics, there’s absolutely no clinical evidence or that Colostrum acts as an anabolic . Colostrum has been tarnished by false allegations and innuendos of prohibited usage.

Slotopmerking

Het is aangeraden dat colostrum tijdens intense training de prestaties verbetert. De waarheid is dat de atleet sneller kan herstellen wanneer hij/zij voor colostrum kiest - vandaar dat het trainingsprogramma extremer kan zijn, wat allemaal bijdraagt tot betere prestaties. Er is absoluut geen bewijs van residu van IGF-I gevonden in weefsel van atleten die tot 60 g per dag dragen, maar deze atleten hebben zich sneller kunnen herstellen zoals blijkt uit de onderstaande klinische studie in PubMed.

Colostrum supplementation during endurance running training improves recovery, but not operation. Let’s look at the benefits of colostrum in regards to health. It maintains good health, it’s an anti- agent, it’s an immune system supporter and regulator, it helps with skin fix, it arouses nutrition supporting the creation of stem cells within the human body and the list continues. Colostrum can help out with supporting proper immune function and operates at its best when it’s taken orally. Taken orally, the transfer of IgF-I and other nutrients is passed through the esophagus and the GI tract, eventually absorbed by the walls of the gut.