Ayurvedic medicine, also called Ayurveda, is among the world’s oldest holistic healing systems. It was developed thousands of years back in India. It’s founded on the principle belief that wellness and health depend on a delicate balance between the mind, body, and soul. The prime goal of Ayurveda is to attain good health, instead of fighting the disease. According to Ayurveda everything on earth, alive or not, is interconnected.

Goede gezondheid

Het kan alleen worden bereikt wanneer je geest, lichaam en ziel in harmonie zijn met de wereld. In Ayurveda kan alles wat invloed heeft op je fysieke, spirituele en psychologische welzijn ervoor zorgen dat je niet in balans bent met de wereld. Hoe je lichaam werkt om je gezond te houden en je unieke fysieke en mentale eigenschappen vormen samen de constitutie van je lichaam, of Prakriti. Er wordt aangenomen dat je Prakriti je hele leven hetzelfde blijft. Hoe je voedsel verteert en afvalstoffen verwijdert, kan er echter invloed op hebben.

Deze componenten vormen samen Doshas, de 3 levensenergieën of -krachten. De Doshas bepalen hoe je lichaam functioneert. Iedereen erft een speciaal mengsel van die drie Doshas. Eén Dosha is over het algemeen dominanter. Elke Dosha controleert verschillende lichaamsfuncties. De kans om ziek te worden hangt samen met de balans van je Doshas. Vata Dosha wordt verondersteld de meest krachtige van de drie Doshas te zijn.

It controls very basic body functions like cell division. Additionally, it controls the brain, breathing, blood circulation, heart function and waste ejection from the intestines.

Let op.

Things that cause disruption to this Dosha are fear, despair, staying up too late, ingestion of dry food and eating too soon after a previous meal. If Vata Dosha is more dominant in your body, you’re very likely to develop asthma, anxiety, heart diseases, nervous system disorders, skin issues and Rheumatoid arthritis, a disease affecting the joints. Dosha controls , metabolism and specific hormones that are linked to hunger. Things that throw pitta Dosha out of control are eating sour and spicy meals, exhaustion and prolonged exposure to sunlight.

If Pitta Dosha is more dominant in the , you’re very likely to come up with anger and negative emotions, cardiovascular disease, heart-burn couple of hours after eating, high blood , infections and Crohn’s disease, a chronic inflammatory disease. Kapha Dosha controls gain, body strength and stability, weight and the immune system.

Things that interrupt this Dosha are daytime sleeping, eating after your is complete, consuming an excessive amount of candy, salty and water such as meals, and greed. If Kapha Dosha is more dominant in your body, you’re very likely to develop asthma and other breathing disorders, cancer, diabetes, nausea following food and overweight. The first step to Ayurveda treatment is to ascertain your dominant Dosha and the balance among the other non dominant ones.

Ayurvedische behandeling

Het hangt af van je unieke Prakriti, je dominante Dosha en het evenwicht tussen elk van deze drie. Het belangrijkste doel van de Ayurvedische behandeling is om je lichaam te reinigen van onverteerd voedsel. Dit reinigingsproces wordt Panchakarma genoemd. Panchakarma is een Sanskriet woord dat "vijf acties" of "vijf remedies" betekent. Het vermindert eventuele symptomen en helpt de harmonie en het evenwicht in het lichaam te herstellen. Panchakarma omvat drie componenten. Pradhan Karma is de belangrijkste methode bij de beoefening van panchakarma.

Dit bestaat uit Sansarjan Krama (Specifieke diëtetiek), Dhuma-Pana (Kruidenfumigatie) en een paar regels die gevolgd moeten worden bij het uitvoeren van specifieke activiteiten. Pashchat Karma omvat de stappen na de genezing. De kruiden die op grote schaal worden gebruikt bij de productie van Ayurvedische geneeskunde zijn zeer voedzaam met een groot aantal genezende eigenschappen. Tegenwoordig gedijen de Ayurveda en haar kruidengeneesmiddelen zij aan zij met de Homeopathische en Westerse traditionele geneeskunde. Van ayurvedische medicijnen wordt aangenomen dat zij geen bijwerkingen hebben.

Slotopmerking

Each herb is exceptional in its medicinal properties and has a fantastic aroma and flavour. It functions as a perfect mechanism in bringing a balanced harmony between the mind and soul. In comparison to other synthetic drugs, Ayurvedic herbal medicines don’t cause any side effects. It functions effectively fighting against various infections and diseases and thereby provides easy and quick recovery. Cosmetic science concentrates on both the internal and external features instead of simply focusing on treating a disease. They renew the entire system instead of the attention being concentrated towards a particular organ of the body.

De Ayurvedische benadering is holistisch, dus daarom zal de patiënt na een Ayurvedische therapie een verbetering ondergaan in de fysieke, mentale en psychologische kwalen. De bestanddelen die in Ayurvedische geneesmiddelen worden gebruikt, zijn grotendeels afkomstig van planten, kruiden, bloemen en vruchten, waardoor het een geneeswijze is die dicht bij de natuur staat. Ayurveda heeft bewezen een effectieve behandeling te zijn voor vele chronische ziekten en heeft geen bijwerkingen. Vergeleken met andere behandeltechnieken kan de Ayurvedische benadering het hele lichaam gezond maken, en het is bewezen dat het gedurende langere tijd werkt. Het is gebaseerd op het feit dat "Voorkomen beter is dan genezen". Ayurvedische medicijnen zijn krachtig, zelfs voor gezonde mensen, omdat ze curatief van aard zijn en helpen bij het voeden van het lichaam en het verbeteren van de geestelijke vermogens. Ayurvedische geneeswijzen kunnen verlichting bieden bij angst en het lichaam verjongen. Een ayurvedische behandeling is goedkoop en is relatief goedkoper in vergelijking met andere geneeswijzen.